Obchodní podmínky

Solárium-Masáže.cz - Vladimíra Blahová
Se sídlem Velký Týnec, Bystřická 449, PSČ 78372
Provozovna: Olomouc, Nedvědova 5, Olomouc 77900
IČ: 69993882
Registrovaný: Magistrát města Olomouce


1. Prodejce
Provozovatelem internetových stránek (prodávajícím) je Vladimíra Blahová, Velký Týnec, Bystřická 449, PSČ 78372, IČ: 69993882


2.1. Cena
Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.


2.2. Akce / výprodej
Upozorňujeme, že položky označené "akce/výprodej" jsou omezeného množství. Tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob.


3. Kupující
Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.


4. Osobní údaje
S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese info@solarium-masaze.cz.


5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky a v případě dodávky do domu a platby dobírkou, také potvrzení vybraného termínu dodávky.


6. Platba převodem
Pokud se zákazník rozhodne pro platbu převodem na účet, bude zboží odesláno až po připsání peněz na účet prodávajícího.


7. Zrušení objednávky
Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu na zákaznické lince Solárium-Masaže.cz (604825835).


8.1. Druhy plateb
Způsob úhrady zboží  je možný buď hotově při převzetí, kartou, na dobírku nebo platbou na účet prodávajícího. Číslo účtu je 43-4506210257/0100
registrovaný v Komerční Bace, Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 11407. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 10 dnů od potvrzení objednávky.

9. Doprava
Způsob dopravy – dodávka do domu pro běžné zásilky do 50 kg váhy - probíhá ve všední dny v době od 8:00 do 17:00 hodin s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště nebo nejbližším depu zvoleného dopravce.


10. Převzetí zboží
Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.


11. Doklady
Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list. V případě využití naší dopravy skútrů a čtyřkolek je potvrzen ihned po kontrole a převzetí zboží.


12. Osobní odběr
Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na stránkách vybrané zboží na prodejně dostupné (skladem). V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách na prodejně v Olomouci, Nedvědova 5, PSČ 77900 pět dnů od potvrzení objednávky. Zboží je možné vyzvednout nejdříve 2 hodiny od odeslání objednávky (nejlépe však po přijetí potvrzení, že je zboží připraveno k osobnímu odběru). Kupující má právo si zboží v prodejně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí.


13. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem firmy Solárium-Masáže.cz Vladimíra Blahová


14. Odstoupení od smlouvy zákazníkem 

V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb. – občanský zákoník, § 53 odst. 7  má  soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání". Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na info@solarium-masaze.cz nebo  přímo na prodejně v Olomouci.  Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu firmy Vladimíra Blahová, Velký Týnec, Bystřická 449, PSČ 78372.  Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

15. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.


16. Potvrzení souhlasu s VOP
Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Solárium-Masáže.cz


DomůDomů